Szkoła Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji


To my!

Profil edukacyjno-wychowawczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini powstał jako odpowiedź na aktualne potrzeby dzieci i rodziców zarówno w rzeczywistości pandemicznej, jak i w dobie dynamicznie rozwijającego się świata, w którym kontakty rówieśnicze zdominowały social media. W ramach nowoczesnej profilaktyki dzieci i młodzieży, nasza Szkoła kłaść będzie nacisk na sukcesywne wzmacnianie czynników chroniących i konsekwentne eliminowanie czynników ryzyka. Mamy przekonanie, iż stwarzając dzieciom bezpieczną oraz komfortową przestrzeń rozwoju, w której nauczymy je radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (stres, konflikty), wzmocnimy ich samoocenę a także nauczymy szacunku dla samych siebie i otaczających ludzi, zwiększymy efektywność procesu edukacyjnego. Umysł dziecka chłonie wiedzę wtedy, i tylko wtedy, gdy czuje się ono bezpiecznie i pewnie zarówno na linii kontaktów rówieśniczych, jak w i relacji z nauczycielem. W związku z tym, wszelkie działania edukacyjno-wychowawcze skoncentrowane będą wokół ucznia i jego najbliższego otoczenia, by zapewnić mu optymalne warunki do rozwoju intelektualnego oraz przede wszystkim komfortu psychicznego.

Profilaktyka XXI wieku stawia sobie za główny cel promocję zdrowia, rzetelne informowanie i uświadamianie– edukacja i poradnictwo to hasła, za pomocą których realizować będziemy następujące cele:

 • Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Uprzedzenie pojawienia się problemów
 • Minimalizacja podejmowania działań ryzykownych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON w Trzebini specjalizuje się w  szeroko zakrojonej profilaktyce zdrowia psychicznego uczniów. Od wielu lat nasza placówka może poszczycić się mianem szkoły bez negatywnych zjawisk rówieśniczych w postaci hejtu, stalkingu, obrażania. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w bezstresowej atmosferze, w otoczeniu, w którym naczelną ideą jest personalizacja i poszanowanie praw dziecka. Realizację tych idei powierzamy przede wszystkim nauczycielom, którzy współtworzą placówkę a także wykwalifikowanym specjalistom, do których należą pedagog, psycholog, mediator szkolny oraz terapeuta integracji sensorycznej. W roku szkolnym 2020/2021 inaugurowaliśmy profesjonalną pracownię Terapii Integracji Sensorycznej, by wspierać dzieci z zaburzeniem czucia głębokiego. Pracownia ta jest także swoistego rodzaju strefą relaksu dla uczniów naszej szkoły, w której za sprawą specjalistycznego oświetlenia i przyrządów stymulujących mózg, mogą wyciszyć się po całym dniu w szkolnych ławkach.

Wierzmy, że tworząc Szkołę Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców, oferując im miejsce, w którym motto: Szkoła bez przemocy i hejtu będzie wiązało się z realnym działaniem i sylwetką ucznia świadomego swojej wartości, przekonanego, że szkoła jest czymś więcej niż fabryką wiedzy. Oferujemy zatem nowoczesną edukację, w której uczeń postrzegany jest całościowo, pełną empatii dla każdego dziecka, niezależnie od tego, czy boryka się ono z trudnościami adaptacyjnymi, czy nadpobudliwością psychoruchową.

 

Cele Szkoły Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji

 • Nauka myślenia, wykształcenie pragnienia dociekania i poszukiwania.
 • Umożliwienie rozwoju uczniowi w jego własnym tempie i za pomocą preferowanych przez niego sposobów.
 • Nauka szacunku do siebie samych i otaczających ludzi.
 • Wzmacnianie poczucia godności, sensu życia, wiary w możliwości osiągania zamierzonych celów.
 • Sukcesywne wzmacnianie czynników chroniących i konsekwentne eliminowanie czynników ryzyka
 • Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju.
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci.
 • Nauka alternatywnych umiejętności wobec zagrożeń społecznych, ich rozpoznawania, kształtowanie zdolności wykorzystywania nabytych kompetencji w codziennym życiu oraz doskonalenie relacji dzieci z innymi ludźmi.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażanie ich w narzędzia i kompetencje, pozwalające na tworzenie podmiotowych relacji z uczniem, budowanie w oparciu o mocne strony ucznia jego motywacji do uczenia się, wiary w siebie i gotowości do podejmowania nowych wyzwań, pokonywania barier.
 • Szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczniem i nauczycielem, ale także pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 • Edukacja nauczycieli w zakresie personalizowania wymagań i podejścia do ucznia.
 • Konsekwentne realizowanie przez wszystkich pracowników szkoły idei programowych profilu Szkoły Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji.

 

Metody działania

 1. Sylwetka nauczyciela funkcja dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji rozpoczyna się od sylwetki nauczyciela. Pragniemy złamać stereotyp nauczyciela jako przewodnika po ścieżce edukacyjnej i zastąpić go wizerunkiem towarzysza codzienności szkolnej, który będzie wspierał ucznia i traktował go indywidualnie. Aby umożliwić nauczycielowi realizację wyznaczonych celów, nasze klasy są niewielkimi zespołami, w których każdy uczeń posiada przestrzeń społeczną do wyrażenia siebie.
 2. Sylwetka ucznia uczeń Szkoły Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji, to uczeń któremu nieznane są strofowanie, podniesiony głos, obrażanie, kategoryzowanie, niesprawiedliwość zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i przede wszystkim ze strony nauczyciela.
 3. Mediator szkolny uczeń naszej szkoły to dziecko stale współpracujące z mediatorem szkolnym, służącym radą i pomocą, ale przede wszystkim pokazującym konkretne narzędzia pozwalające radzić sobie z konfliktem, różnicą zdań. Przeciwdziałamy hejtowi i mowie nienawiści już w zalążku, pomni wskazówki, iż profilaktyka działań jest kluczem do sukcesu.
 4. Psycholog szkolny nie jest pracownikiem biurowym, a nieodłącznym elementem szkolnej społeczności. W ramach zajęć szkolnych oferujemy zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, profilaktyki stresu szkolnego, sposobów radzenia sobie ze stresem w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnej.
 5. Terapeuta pokaże techniki relaksacyjne, obniży napięcie, pokaże jak minimalizować efekty długotrwałego stresu. Zaopiekuje się dziećmi mającymi wskazania do terapii SI.
 6. Kameralne klasy w mniejszej grupie rówieśniczej każde dziecko ma szansę i możliwość wyrażenia siebie, pokazania swojej indywidualności i wyjątkowości. Relacja między nauczycielami a uczniami jest relacją bliską, każde dziecko otrzymuje należną mu uwagę.
 7. Sala Doświadczania Świata działamy holistycznie. Hołdujemy neuroedukacji – fascynującemu synonimowi nowoczesnej edukacji. Sala Terapii Integracji Sensorycznej jako strefa relaksu i neurostymulacji jest dostępna dla wszystkich uczniów.
 8. Zajęcia dedykowane indywidualne rozmowy doceniamy i szanujemy wyjątkowość i odrębność zespołów klasowych. Program zajęć z mediatorem, psychologiem i terapeutą jest ściśle dobierany do potrzeb klasy. Uczymy tolerancji, poszanowania odmienności, indywidualnych preferencji, różnic kulturowych.

 

Szkoła bliskich relacji

W dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych i szkół masowych, oferujemy dzieciom i rodzicom Szkołę Dobrej Energii i Pozytywnej Edukacji. Inspirując się ideą homeschool, przy jednoczesnej trosce o rodziców pracujących, proponujemy szkołę bliskich relacji, wzajemnego wsparcia, troski o kondycję psychiczną, empatii i zaangażowania. Jesteśmy w pełni świadomi potrzeb dzieci oraz problemów z jakimi borykają się w przestrzeni szkolnej i mamy doskonałe narzędzia, by sprawić, że nasza Szkoła stanie się miejscem wyjątkowo pozytywnym, pełnym pięknych wspomnień i cudownych doświadczeń. Znamy się na tym. Tę misję realizujemy od momentu powstania. Czas podzielić się doświadczeniem.