Jak uczymy?


Nowoczesna edukacja

To coś więcej, niż nauczanie przedmiotowe. Pokazujemy dzieciom, że wiedza łączy i co najważniejsze – jest przydatna, a szkoła to coś więcej niż placówka edukacyjna. Naszym celem jest szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczniem i nauczycielem, ale także pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Zależy nam na nauce myślenia, wykształcenia pragnienia dociekania i poszukiwania. Są to umiejętności przydatne w nauce ale także z dorosłym życiu. Nowoczesna edukacja przygotowuje nie tylko do nauki na kolejnych szczeblach edukacyjnych, lecz przede wszystkim do funkcjonowania w społeczeństwie i podążania za światem.

 

Wnętrze przyjazne uczniowi

Dzieci spędzają w szkole większość dnia, dlatego muszą czuć się w niej dobrze. Oferujemy kameralną atmosferę i pełne kolorów przytulne wnętrza dopasowane do potrzeb dzieci. Każda z klas opiekuje się swoją salą. To dzieci urządzają sale według swoich potrzeb, decydują o wystroju, dekoracjach świątecznych i gazetkach klasowych. Dzięki temu poczuciu „własności” uczymy się dbania o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za swoje miejsce.

 

 

Holistyczne ujęcie

Fizyka w na polskim? Historia sztuki na języku angielskim? Czemu nie?! Jednak nauczanie wykraczające poza sztywne ramy przedmiotowe to nie wszystko. Wspieramy różne style uczenia się. Propagujemy naukę przez zabawę. Aby efektywnie uczyć, trzeba poznać dzieci, z którymi pracujemy.  Każde dziecko jest inne i inaczej przyswaja wiedzę. Zadaniem szkoły jest umożliwienie rozwoju uczniowi w jego własnym tempie i za pomocą preferowanych przez niego sposobów.

 

 

 

W jedności siła

Sukces edukacyjny ma miejsce wtedy, kiedy dom i szkoła działają wspólnie. Poczucie wspólnoty i przynależności społecznej to najlepsze otoczenie edukacyjne dla dziecka. Tylko w miejscu, w którym dziecko czuje się dobrze i pewnie, może w pełni skupić się na pogłębianiu swojej wiedzy. Dlatego też misją naszej szkoły jest współpraca na każdym poziomie. Oferujemy wsparcie i stały indywidualny kontakt z rodzicami. Zależy nam na budowaniu długofalowej więzi i spędzaniu wspólnie czasu także poza salami lekcyjnymi. W rodzinie tkwi siła!

 

 

Kreatywna szkoła

Proponujemy nauczanie metodą prób i zdobywania doświadczeń. Wspieramy zainteresowania i pasje naszych uczniów. Aktywność i kreatywność tkwi w każdym dziecku. Trzeba tylko odpowiednich narzędzi, by ją obudzić. Jak tego dokonać? Wystarczy zerwać ze starym i mocno wysłużonym schematem lekcji. Podręcznik szkolny daje wskazówki, na jakich zagadnieniach się skoncentrować, ale nie jest jedynym nośnikiem wiedzy.