Sukcesy


Co oznacza dla nas sukces szkoły?

Jesteśmy dumni z postępów edukacyjnych naszych uczniów, cieszymy się, że chętnie startują w konkursach przedmiotowych, odnoszą sukcesy, rozwijają swoje zdolności i uczą się interakcji społecznych. Dzielimy się każdym, nawet najmniejszym sukcesem. Dopingujemy każdego ucznia indywidualnie i wszystkich – jako szkołę. Wspólnie walczymy ze swoimi ograniczeniami i słabościami. Staramy się wciąż rozwijać i udoskonalać. Nigdy nie trwamy w miejscu. Szkoła to żywy organizm, który musi być stale stymulowany do działania.

 

Jednakże sukces to coś więcej, niż postępy edukacyjne

Absolwent naszej szkoły jest nie tylko dobrze przygotowany merytorycznie do kolejnego etapu edukacyjnego, to także pełen empatii, zrozumienia i tolerancji młody człowiek. W naszej szkole propagujemy akceptację odmienności i wzajemny szacunek. Równolegle z działalnością edukacyjną prowadzimy działalność charytatywną. We wszelkich działaniach na tej płaszczyźnie wspierają nas także rodzice naszych uczniów. Bez ich bezinteresownego zaangażowania i pomocy nie bylibyśmy w stanie dokonać wielu pięknych rzeczy.