Każdy Uczeń jest ważny

 

Niewielkie klasy – nieograniczone możliwości

Chcemy, by każdy uczeń osiągnął najwyższy poziom swoich możliwości i zdolności. Dlatego nasze klasy liczą średnio dziewięć osób. Edukacja spersonalizowana to przyszłość szkoły

 

 

Rola Nauczyciela

Personalizacja w edukacji nie jest domeną nowoczesności – o jej roli i znaczeniu wiedziano już na początku XX wieku. To słynny do dziś plan daltoński, którego autorką była amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, wyznaczył ścieżkę nowoczesnej edukacji, która nie jest nastawiona  przede wszystkim na realizację programu, lecz na indywidualny rozwój ucznia. Przy czym należy zaznaczyć, że ów rozwój nie polega jedynie na celebrowaniu indywidualności i podporządkowaniu jej otaczającego świata. Personalizacja dużą wagę przykłada do rozwoju potencjału przez relację z innymi i funkcjonowanie jako część wspólnoty.

Spersonalizowana szkoła, to przede wszystkim ogromna i zupełnie inna od obecnej rola nauczyciela. Dobre nauczanie zaczyna się od osoby nauczyciela. To on swoim podejściem do życia, optymizmem i werwą do działania jest najlepszą rekomendacją przedmiotu, który uczy. A jak wiadomo – dobre nastawienie do przedmiotu to klucz do sukcesu.