Cooltura

 


„Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, jedno słowo stworzyć tysiące obrazów.”

 

Opuszczamy mury szkoły i udajemy się na spotkanie z kulturą.

Proponujemy edukację kulturalną w szerokim zakresie. Nie sposób uczyć o sztuce i kulturze nie bywając w teatrach, kinach, muzeach i na warsztatach muzealnych. Naszym celem jest zarówno propagowanie naszej ojczystej kultury, jak i poznawanie kultur innych krajów i regionów świata. Różnorodność kulturalna otwiera umysły i serca, a także uczy tolerancji i akceptacji odmienności. W naszej szkole te wartości plasują się na czołowym miejscu.

 

 

Happeningi i akcje

Zależy nam także na tym, by dzieci brały czynny udział w tworzeniu kultury. Organizujemy konkursy plastyczne i recytatorskie a nawet pokazy mody. Wychodzimy poza mury szkoły uczestnicząc w happeningach i ogólnopolskich akcjach takich, jak na przykład Parada Smoków, Światowy Dzień Sprzątania Świata, Dzień Życzliwości. Uczymy się sztuki kulinarnej i zasad savoire-vivre’u zarówno podczas szkolnych kółek zainteresowań jak i „lekcji w terenie”.

 

 

 

Ożywiamy dzieła sztuki

Czynne uczestnictwo w kulturze to nie tylko wyjścia do teatrów, kin, muzeów – to także zabawy edukacyjne z wykorzystaniem wiedzy o sztuce. Dzięki temu dzieci poznają wielkich twórców i ich dzieła, a także same stają się muzami malarzy.

 

 

 

Teatrolove!

Rola i znaczenie zajęć teatralnych dla rozwoju i emocji młodych ludzi są nieocenione. Oprócz uwrażliwiania na sztukę, koło teatralne to doskonała okazja do przełamywania barier, ćwiczenia pamięci, dykcji i koncentracji. Przede wszystkim jednak, to świetna zabawa! Na deskach szkolnego teatru nasi Teatromaniacy wystawili (zbierając owacje na stojąco) sztuki: „Szkolne Potyczki”, „Ahoj Piraci” oraz „Impreza u Czarownicy”.

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy próby do kolejnego spektaklu o tytule „Gang Kudłatego i ostatni napad na bank”. Nie wykorzystujemy cudzych scenariuszy – tworzymy je wspólnie i omawiamy podczas zajęć teatralnych. Dzięki temu bohaterowie zyskują cząstkę nas samych!

 

Elementy edukacji teatralnej pojawiają się także regularnie na lekcjach języka polskiego. Dzięki temu spoglądamy na literaturę pod innym kątem, a omawianie lektury okazuje się prawdziwą przygodą. 

 

Wychowanie przez sztukę w naszej szkole nie jest jedynie frazesem, a realnym działaniem. Uczymy poszukiwania, dostrzegania i odkrywania wartości teatralnych w różnych tekstach literackich a także współodczuwania i analizy charakterów.