Grono pedagogiczne

mgr Kinga Grzybowska – dyrektor

mgr Łukasz Zając – wicedyrektor

 

mgr Katarzyna Grzanka – asystent dyrektora, koordynator

 

mgr Joanna Warywocka – psycholog, pedagog

 

mgr Michał Cieślik – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający proces nauczania, wychowawca klasy I.

mgr Justyna Znaleźniak – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający proces nauczania, wychowawca klasy II.

mgr Ilona Gajdzik-Skubis – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III.

mgr Jolanta Dziuba – język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy IV.

mgr Agnieszka Walczyk – język angielski, wychowawca klasy V.

mgr Agnieszka Kubica – matematyka, wychowawca klasy VI.

mgr Łukasz Zając – historia, wos, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VII.

mgr Aleksandra Malczyk – język polski, logopeda, wychowawca klasy VIII.

mgr Barbara Król – biologia, przyroda

mgr Sylwia Łuszczek – geografia

dr Małgorzata Smoliło-Utrata – chemia

mgr Henryk Witecki – fizyka

mgr Bartłomiej Szumilas – muzyka

mgr Stanisław Apriasz – plastyka

mgr Artur Świdergał – wf

mgr Marta Kołodziejczyk – religia

mgr Marlena Szostak – nauczyciel wspomagający proces nauczania

mgr Anna Grzelakowska – terapeuta