Edukacja Domowa

Kiedy w 2020 roku stanęliśmy przed wyzwaniem, jakim była pandemia oraz okresy nauki zdalnej, przeplatanej nauką stacjonarną, zdawaliśmy sobie sprawę, że tak nagłe i nieoczekiwane zmiany będą wpływać na uczniów. Powrót do szkolnej rzeczywistości, czy ogólnie – szeroko pojęta po-pandemiczna codzienność zupełnie zmienił część młodych ludzi. Pojawiły się wcześniej rzadko spotykane trudności, ale także u niektórych osób pojawiło się przekonanie, że to właściwie oni sami są odpowiedzialni za swoje kształcenie.

Wychodząc naprzeciw czasom, w których przyszło nam pracować, przygotowaliśmy w naszej ofercie możliwość realizacji obowiązku nauki poza szkołą. Czyli tak zwanej edukacji domowej. Chcąc jak najwięcej pomóc naszym uczniom, wspierać ich w tej trudnej pracy, jakiej jest samokształcenie, umożliwiamy regularne konsultacje z naszymi nauczycielami, uczestnictwo w życiu szkoły poprzez udział w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych, sprzyjające podtrzymywaniu i budowaniu relacji między uczniami. A także oferujemy wsparcie w przygotowaniu do Egzaminu Ósmoklasisty.

Czy edukacja domowa jest dla każdego?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, gdyż wiele zależy od samego ucznia. Czy będzie miał wewnętrzną motywację do samokształcenia, do pogłębiania wiedzy w domu i do ćwiczenia umiejętności. Czy opiekunowie sprostają zadaniu, jakim jest zachęcanie młodego człowieka do nauki…

Edukacja domowa będzie o tyle skuteczna, o ile jej uczestnicy będą dążyć do własnego rozwoju. Motywacja, chęć do działania i świadomość sokratejskiego „wiem, że nic nie wiem” odgrywają więc kluczową rolę.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Procedurą organizacji spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w ramach edukacji domowej. Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z wychowawcami, lub Sekretariatem Szkoły.

Przydatne dokumenty:

  • Procedura organizacji spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w ramach tzw. edukacji domowej -> Pobierz
  • Załączniki do procedury organizacji spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą -> Pobierz