Najlepsi z najlepszych

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia”, dwójka spośród naszych najlepszych uczniów w szkole miały zaszczyt otrzymać przyznane przez Burmistrza stypendium naukowe.

Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!