25 października! Przerwa na czytanie! Ogólnopolska akcja czytelnicza w Edisonie!

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie o wdzięcznej nazwie Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

  • placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz  współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,
  • szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły, czyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy w tym dniu Strefy Czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Celem akcji jest:

  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • integracja środowiska lokalnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
  • wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Oto, jak bawiliśmy się w tym roku!