Mamy to!

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty były bez wątpienia dla większości uczniów wielką niewiadomą i generowały ogromny stres. Po półtorarocznym niemalże okresie edukacji zdalnej, która pomimo chęci i determinacji nauczycieli i uczniów, nie jest idealną metodą nauczania, zastanawialiśmy się jak nasi uczniowie poradzą sobie z egzaminem. Wstępne opinie uczniów tuż po egzaminach były pozytywne i napawały nas optymizmem.

W dniu, w którym otrzymaliśmy wyniki egzaminów, wiedzieliśmy, że nasi ósmoklasiści spisali się na medal. Jako szkoła, osiągnęliśmy ze wszystkich przedmiotów wyniki zdecydowanie wyższe niż średnia krajowa. Jest to ogromny powód do dumy.

Tegoroczne wyniki egzaminu są także doskonałą recenzją naszego systemu nauki zdalnej nastawionego na realizację programu nauczania w maksymalnym wymiarze przy wdrożeniu nowoczesnych, wirtualnych metod nauczania, programu, który całkowicie przeorganizowaliśmy na potrzeby edukacji zdalnej. Udało się! Jesteśmy więc spokojni i przygotowani na potencjalny powrót edukacji zdalnej… choć oczywiście najbardziej cenimy osobisty kontakt z naszymi uczniami.