Cooltura

„Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, jedno słowo stworzyć tysiące obrazów.”

Opuszczamy mury szkoły i udajemy się na spotkanie z kulturą.

Proponujemy edukację kulturalną w szerokim zakresie. Nie sposób uczyć o sztuce i kulturze nie bywając w teatrach, kinach, muzeach i na warsztatach muzealnych. Naszym celem jest zarówno propagowanie naszej ojczystej kultury, jak i poznawanie kultur innych krajów i regionów świata. Różnorodność kulturalna otwiera umysły i serca, a także uczy tolerancji i akceptacji odmienności. W naszej szkole te wartości plasują się na czołowym miejscu.